Дентален рентген CSN Max 70 HF/DC

Спецификация:

DC технология

Мултипулсен рентгенов апарат за интраорални снимки с възможност за превключване между филмов и дигитален режим.

Захранване: 200-240 V

Честота: 50/60 Hz

Дължина на тубус : 20 sm

Мощност : 60-65-70 kV

Сила на тока : 6 mA

Фокално петно : 0.4 mm

Консумирана мощност : 800 vA max

Програмируеми времена : от 0.01 до 2.5 sec за експониране за филмов и дигитален режим.